Bratislavčania vlastnia svoju vodáreň už 130 rokov. Dnes im na dvere klope Kmotrík.

Autor: Miroslav Piteľ | 4.2.2016 o 2:26 | (upravené 9.2.2016 o 21:20) Karma článku: 8,57 | Prečítané:  2185x

Všetky známe formy života sú závislé na vode. A my máme šťastie. To, čo sme dostali od prírody a zdedili po našich predkoch je jedinečné. Budeme sa za to, čo odovzdáme našim deťom raz hanbiť?

Bratislavčania a ďalších 250 000 obyvateľov priľahlých miest a obcí vlastnia poklad. Pitnú vodu, ktorá patrí medzi najkvalitnejšie v Európe. Napríklad blízka Viedeň také šťastie nemá. Nie, že by rakušania pili vodu oveľa horšiu, ale tú ich musia z kvalitných zdrojov privádzať dvoma potrubiami až zo vzdialenosti 120 a 160 km. Bratislavská voda je vraj zmes vody z Čierneho lesa, kde pramení Dunaj a vôd švajčiarskych a rakúskych Álp, kde pramení a tečie rieka Inn, najväčší prítok Dunaja. Táto voda preteká cez štvrtohorné aluviálne naplaveniny. Tie začínajú pod obcou Devín. Filtrácia riečnej vody k zdrojom, z ktorých vodu čerpáme, je veľmi pomalá. Pri rýchlosti 30 až 120 centimetrov za deň dorazí z koryta rieky cez vodonosné štrkopiesky k vodnému zdroju za 4 až 5 mesiacov. To je aj vysvetlenie jedného paradoxu, totiž prečo je bratislavská voda v lete najchladnejšia. Všetka bratislavská voda je podzemná. Čerpá sa zo  studní hlbokých 15 až 80 metrov. Jej zloženie je výnimočné a vzhľadom na rovnaký charakter sa líši podľa konkrétneho vodného zdroja (VZ) iba minimálne. Keď najstarší VZ Sihoť, ktorý je v prevádzke od roku 1886 prestal kapacitne stíhať, bol v roku 1966 odovzdaný do prevádzky nový VZ Podunajské Biskupice. Vodou nás zásoboval necelých 6 rokov, keď  ho v roku 1971 rozhodnutím mestského hygienika odstavili pre znečistenie z rafinérie Slovnaft. Podobne dopadol aj VZ Kapitulské pole. Prvá studňa tu bola vykopaná v roku 1965 a postupne sa hĺbili ďalšie. V roku 1989 sem do nových, práve vybudovaných širokopriemerových vŕtaných studní dorazil pozdrav od rakúskych priateľov. Mal podobu ekologickej havárie v priemyselnom parku v obci Wolfstahl z areálu výrobne náterových hmôt. Bratislava tak prišla o ďalší vodný zdroj. Trvalé znehodnotenie oboch VZ a následná čiastočná eliminácia škôd nás stáli okrem iného aj obrovské finančné prostriedky. Nielen v týchto súvislostiach sú akékoľvek úvahy o ropovode cez Žitný ostrov šokujúce. V súčasnosti má Bratislava okrem VZ Sihoť aj VZ Sedláčkov ostrov, Rusovce, Čunovo,  Kalinkovo, Šamorín a Rusovce – Ostrovné lúčky – Mokraď. Posledný menovaný je najväčší. Vodné zdroje sú samozrejme závislé od Dunaja. Aj vďaka tomu, že ich môžeme kombinovať v zásade Bratislava nie je ohrozená ani keď je sucho a nízka hladina Dunaja alebo naopak pri povodniach. Na ceste k spotrebiteľovi sa voda z rôznych zdrojov môže miešať. Obsahuje asi 60 mg/l vápnika a 20 mg/l horčíka, čo je pre zdravie takmer ideálne. Nežiaducich dusičnanov má približne 10 mg/l (norma je do 50 mg/l) čo znamená, že takmer spĺňa hraničnú hodnotu pre vodu dojčenskú (10 mg/l). Nízky obsah sodíka, arzénu a ďalších škodlivých látok z nej robí častokrát vodu  oveľa lepšiu ako tú, ktorú si kúpite v obchode. Jednoducho povedané, vodu v Bratislave máme fantastickú. Jej vlastnosti a mikrobiologická čistota umožňujú vodu dezinfikovať iba minimálnym množstvom chémie. Používa sa plynný chlór, chlornan draselný alebo pri dlhších vodovodných tratiach chlórdioxid. Tieto chemikálie bratislavská voda ako taká nepotrebuje. Zabezpečuje sa nimi kvalita vody na trase potrubiami za viac ako 700 000 spotrebiteľmi, proti druhotnému znečisteniu. Problémom kvality bratislavskej vody teda nie je v žiadnom prípade bratislavská voda. Je to systematické tunelovanie vodární, ktorým potom samozrejme chýbajú prostriedky potrebné na investovanie hlavne do rekonštrukcie a rozvoja rozvodov.

To, čo sme dostali od prírody a zdedili po našich predkoch je jedinečné. O tom, čo raz odovzdáme našim deťom sa rozhoduje. Tu a teraz. A lajkovať určite stačiť nebude. 

V posledných primátorských voľbách sa veľa hovorilo o Kňažkovi a jeho bývalom šéfovi z TA3 s obchodnými záujmami v Bratislave. To, že občianski aktivisti bývajú naozaj rôzni vieme už dávno. Na blogoch o Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) si budoval svoju politickú kariéru občiansky aktivista Dragun, ďalší kandidát na post bratislavského primátora. Ten sa svojej kandidatúry nečakane vzdal v prospech Kňažka. Dnes aktivista pri snahe o prienik skalického oligarchu do vodární aktívny nie je. Drobná epizódka, zvláštna politická postavička, ale zaujímavá.

Bratislavčania asi tušili, že by o ich vzácnu vodu moholi mať záujem niektorí šikovní podnikatelia a preto sa poistili. Súčasné stanovy stanovujú, že akcie BVS, ktorá má už 130 rokov a patrí Bratislavčanom, môžu vlastniť iba samosprávy. Ale sme na Slovensku. Tu smelými plánmi, šikovnou a poctivou prácou môžete dosiahnuť aj nemožné. Neveríte? Čítajte ďalej. Ak by som bol konšpiratívny typ tak si subjektívne pomyslím, že sa ide podľa scenára chlapcov školených v Moskve.

V roku 2007 vznikla spoločnosť Infra Services a.s., ako dcérska spoločnosť so 100 % účasťou Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Firma vykonáva všetky servisné a údržbové práce na vodovodnej a kanalizačnej sieti v správe Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, ako aj výstavbu nových sietí.

Naozaj významná udalosť (v tom najhoršom slova zmysle) sa ale odohrala až v roku 2011. Neznáma súkromná firma Hass sa s peniazmi od Penty náhle, bez výberového konania a hlavne pre BVS úplne nevýhodne a zbytočne stala 49 % - ným vlastníkom firmy Infra Services.

Zaujímavými z hľadiska BVS sú aj aktivity mesta Skalice. V roku 2010 mesto Skalica začalo nakupovať akcie od miest a obcí Vrádište, Radošovce, Popudinské Močidlany, Chropov, Holíč Gbely, Senica. Nákup odôvodňovali tým, že ide o strategický krok, ktorý mestu umožní zvýšiť vplyv v BVS. "Chceme ho získať, aby sme mohli riešiť situáciu v meste a na okolí. Trápi nás, že ešte 11 obcí pri Skalici má problémy s verejným vodovodom. Našou prioritou je ale priviesť vodu do mesta zo Žitného ostrova", vyhlásil utrápený a starostlivý (predchádzajúci) primátor Skalice Stanislav Chovanec pre TASR.

V júni minulého roka Skalica asi zmenila názor pretože náhle schválila budúci predaj svojich akcií BVS neskôr menovanej súkromnej spoločnosti. Predpokladám, že zodpovední dostali ponuku ktorá sa neodmieta.

Dnes má Skalica nového primátora, ale prístup k BVS ostal starý. Kontinuálny ako obchodné aktivity a nekončiace úspechy slovenských oligarchov. Aktuálne sa zástupcovia mesta snažia zmeniť stanovy BVS tak, aby sa vlastníkom akcií BVS mohla stať aj súkromná firma. Skaličania začiatkom roka 2016 požiadali o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia BVS na 5.2.2016. Dňa 2.2.2016 ale Skalica požiadala o zrušenie mimoriadneho valného zhromaždenia. Pôda vo vedení BVS a v Bratislavskom zastupiteľstve zrejme ešte nebola dostatočne správne pripravená. O zmene stanov rozhoduje ako väčšinový vlastník totiž Bratislava. Dočasne je boj o vodáreň odložený. Existuje však predpoklad hraničiaci s istotou že sa vrátia. Tentokrát pripravení lepšie. A o chvíľu bude bratislavské zastupiteľstvo rozhodovať o zrušení zákazu predaja akcií do súkromných rúk. Šťastlivcom, ktorý má akcie BVS získať je firma Grafobal, vlastnená Skalickým rodákom Ivanom Kmotríkom.

O tom, kto a ako dnes so vzácnym darom čistej vody nakladá naznačuje aj krátky mediálny "nárez".

"Exprimátor Ďurkovský musel byť o predaji vodární informovaný, so šéfom BVS sa dobre pozná, jeho žene dokonca pridelil byt v centre. Pred niekoľkými dňami získala súkromná spoločnosť Hass zo Zlatých Moraviec 49 % firmy Infra Services, ktorá je dcérskou spoločnosťou bratislavských vodární. Zarážajúce je, že tento obchod sa uskutočnil len deň pred komunálnymi voľbami a verejnosť o ňom podľa nového vedenia mesta vôbec nevedela."

"Podľa Haščáka (spis Gorila) je vo všeobecnosti najväčší problém akvizícii vodárenských spoločností skutočnosť, že to PENTA nemôže robiť priamo, ale musí konať cez tretie osoby."

"Vstup firmy Hass do Infraservices financovala investičná skupina Penta cez svoju Privatbanku".

"Vplyv na vodárne získala neznáma firma. Nie je moja, tvrdí Kmotrík..."

"Šéf zlatomoraveckej firmy HASS, ktorá bez verejného výberového konania s peniazmi od finančnej skupiny Penta získala takmer polovičný podiel v kľúčovej dcérskej firme najväčších slovenských vodární, priznal dlhodobé vzťahy s vedením podniku."

"Za privatizáciou kľúčovej časti obecných vodární v Bratislave je finančná skupina Penta. Súhlas na predaj dalo vedenie vodární blízke bývalému primátorovi Bratislavy Andrejovi Ďurkovskému (KDH) vlani len jeden deň pred komunálnymi voľbami, po ktorých Ďurkovský skončil. Privatizéra najväčšie slovenské vodárne pritom vybrali bez verejného výberového konania."

"Tunelovali vo vodárňach? Hlavné mesto prešetruje zákulisie miliónovej zákazky."

"Podľa dokumentov Infra Services poriadne prerobila napríklad na GPS zameraní odberných miest studenej vody. Túto službu pre Infra Services realizovala spoločnosť Benott, s.r.o. Tá si však tieto služby objednala u spoločnosti Max - Data. Kým Max - Data si za jeden kus účtovala 3,58 eura spoločnosti Benott, spoločnosť Benott si za jeden kus vyfakturovala u spoločnosti Infra Services 9 eur. Takže keby si Infra Services tieto služby objednala priamo od spoločnosti Max-Data, ušetrila by pri nákupe 86 500 kusov takmer 469 000 €."

"Šéf (bývalý) Bratislavských vodární Daniel Gemeran blízky KDH nielenže počas pôsobenia v podniku šafáril, ale ešte pri odchode dostane aj kráľovské odstupné. Podľa informácií Pravdy sa bude pohybovať okolo 90-tisíc eur, čo je dvanásť priemerných Gemeranových platov. Gemeran mesačne aj s odmenami zarába okolo 7500 eur."

"Výsledka auditu: Na lízingu áut prerobili vodárne 500 000 eur ročne!"

"Stotisíc eur je suma, ktorú chce bývalý šéf Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Daniel Gemeran vysúdiť od hlavného mesta."

„Výmena dvoch žiaroviek, ktoré si dovtedy BVS dokázala urobiť sama za 10 eur, stojí cez Infraservices 560 eur“.

"Odsúhlasením tzv. zlatých padákov, sa zvyšovalo odstupné vo vodárňach z 10-násobku základného platu na 12-násobok priemerného."

"Audit Infra Services: "Dcéru" vodární pripravili kšefty o státisíce eur!"

"Predaj Bratislavských vodární: Biznis, v ktorom sa točia milióny!"

"Šéf Bratislavských vodární po škandále: Nevidím dôvod odstúpiť!"

"Údajné tunelovanie v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti vo štvrtok večer (6/2014) spôsobilo v Bratislavskom mestskom zastupiteľstve rozruch. Podozrivé pridelenie zákazky na informačný systém pre BVS prišiel poslancom vysvetľovať jeden z členov predstavenstva Bratislavských vodární. Poslancov zrejme nepresvedčil,... Na nekalé praktiky upozornil pred niekoľkými týždňami anonym."

"Bratislavská vodárenská spoločnosť čelí kauze okolo zmeny bezpečnostnej služby, o ktorej manažment BVS rozhodol napriek tomu, že primátor Ivo Nesrovnal po komunálnych voľbách vyzval manažérov mestských podnikov, aby nerobili žiadne závažné rozhodnutia."

"V Senici sa hnevajú, tvrdia, že Skalica od nich podvodne kúpila akcie, aby ich mohla predať svojmu známemu rodákovi."

„Ja sa pôjdem osprchovať, keby náhodou chcela so mnou je*ať,“ nechal sa uniesť takmer šesťdesiatnik Barát (aktuálny primátor Skalice), ktorý sa asi svojmu kolegovi chválil svojím uspokojivým sexuálnym životom aj napriek vyššiemu veku."

"Skalica sa minulý rok rozhodla Grafobalu odpredať svoj zhruba osempercentný podiel. V tom, aby do vodární vstúpila, jej však bránia stanovy spoločnosti. Akcionármi totiž môžu byť len mestá a obce. Tento model je už však podľa mesta Skalica prekonaný."

„Na základe podnetov od niektorých občanov, ktorí kontrolovali webové stránky, ale aj niektorých členov výberovej komisie prišla informácia, že niektorí kandidáti do Bratislavskej vodárenskej spoločnosti majú identický rozvojový plán,“ vysvetlila Skokanová."

"Kmotríkov Grafobal sa tlačí do vodární, čaká sa na Nesrovnala."

To, čo sme dostali od prírody a zdedili po našich predkoch je jedinečné. Ale veci sa menia. Trvalo znehodnotené vodné zdroje, dlhoročné intenzívne tunelovanie BVS, súkromná firma s peniazmi od Penty už s vplyvom priamo vo vodárňach, ropovod cez Žitný ostrov, oligarchovia pred dverami a v neposlednom rade náš slabý záujem o veci verejné. Boj o Bratislavskú vodu už dávno začal!  

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

KOMENTÁRE

Po kose na Krym? Zakopnete o tank

Vreckový sprievodca cestovateľov po východných teritóriách, časť III.

KOMENTÁRE

Mala byť ombudsmanka aj na pochode za rodinu?

Bubon, koláž Krista a zástava, celý výjav pripomínal akúsi civilnú procesiu.


Už ste čítali?